MM Patents

 
 

Europæisk patentagent - Europæisk varemærke og designagent

MM Patents ekspertise ligger inden for:

Mekaniske opfindelser

Simple elektriske opfindelser

Trafikrelaterede opfindelser

CII opfindelser (Computer Implemented Inventions)

Kemi

Teknisk kemi

Procesteknologi

Bioteknologi


MM Patents har samarbejde med:

  • Tropa ApS
  • TL-Engineering

MM patents ApS leverer tjenesteydelser inden for intellektuel ejendomsret og er specialiseret i at servicere små og mellemstore virksomheder.


Ydelserne omfatter såvel patent rådgivning, diskussion af patent strategi som håndteringen af patent rettigheder, så omkostningerne minimeres så meget som muligt i startfasen.


Virksomheden blev grundlagt i 2010 af Hanne Møller.


Hanne Møller er dansk patentagent samt Europæisk Varemærke og Designagent.


Hanne Møller har patent agenterfaring, der dækker alle aspekter af patentagentarbejde, herunder at foretage foreløbige nyhedssøgninger, udarbejdelse af Freedom-To-Operate analyser, udarbejdelse patent- og brugsmodelansøgninger, sagsbehandling af patentansøgninger, samt udarbejdelse af indlæg til retssager.


Hanne Møller har også erfaring med indlevering af varemærke- og designregistreringsansøgninger både i Danmark og ved den europæiske myndighed for intellektuelle ejendomsrettigheder, EUIPO, samt rådgivning ved forsvar af sådanne rettigheder.